Disclaimer

Algemene internet voorwaarden van BEDRIJVENhuisvesting
De website www.BEDRIJVENhuisvesting.nl is opgezet als informatieve site en is met uitzondering van bepaalde (hyper)links eigendom van BEDRIJVENhuisvesting.

BEDRIJVENhuisvesting stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en steeds toegankelijk te houden. Wij kunnen u niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. BEDRIJVENhuisvesting vraagt uw begrip hiervoor. Wij wijzen u erop dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade als gevolg van het niet, tijdelijk niet, of niet goed functioneren van de website.

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij BEDRIJVENhuisvesting. Daaronder wordt onder meer verstaan alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom.
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze Internet site, waaronder programmatuur, beelden en teksten berusten bij BEDRIJVENhuisvesting of van diegene van wie wij een licentie hebben verkregen.

De tekst van deze disclaimer kan door ons telkens worden aangepast wegens nieuwe ontwikkelingen.
Bij het samenstellen van de informatie die wij publiceren via onze website wordt een grote mate van zorg besteed. Wij kunnen, bijvoorbeeld door invloeden van buitenaf, echter niet altijd voorkomen dat hierin fouten voorkomen.

Het is niet toegestaan om de site of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BEDRIJVENhuisvesting gevestigd te Uden.
De inhoud van deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie op het tijdstip van ontvangst of na verloop van tijd nog juist is. BEDRIJVENhuisvesting is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van acties die worden ondernomen op basis van deze site.

BEDRIJVENhuisvesting, sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.
BEDRIJVENhuisvesting

© Copyright 2012 - BEDRIJVENhuisvesting.nl
Disclaimer