Uden Marktstraat 16, 255 m2 winkelruimte Toplocatie

Uden Marktstraat 16,  255 m2 winkelruimte Toplocatie
ID: OBJECT: 4571

 

Beschrijving object :
Prachtig gelegen 220 m2 winkelruimte met 35 m2 opslag in de kelder, gelegen aan de Marktstraat 16 te Uden. Tegenover modewarenhuis HoutBrox !

Locatie / Ligging :
Gelegen op absolute TOP A1 locatie aan passantengebied aan de Marktstraat 16 Uden.

Bereikbaarheid per auto :
Uitstekend bereikbaar vanaf alle parkeerterreinen en parkeergarages.

Oppervlakte :
Ruim 220 m2 op begane grond met 35 m2 opslagruimte in de droge kelder. Frontbreedteruim 30 meter !!!

Opleveringsniveau :
Het betreft een bestaande winkel.

Huursom :
Op aanvraag, zeer interessante huursom.

Leveringen en diensten (servicekosten) :
Niet van toepassing.

Huurtermijn :
Vijf jaren met verlengingstermijn van vijf jaren. Opzegtermijn: Twaalf maanden voorafgaande aan de expiratiedatum.

Opleveringsdatum :
Terstond, in overleg beschikbaar.

Huurindexering :
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex CPI reeks CPI-alle huishoudens (2006=100, dan wel meest recente tijdsbasis), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zekerheidsstelling :
Bankgarantie: ter grootte van drie maanden huur inclusief B.T.W.

B.T.W. :
Indien de huurder niet aan het “90%-criterium”(aandeel belaste prestaties) voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Als dan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het door verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Huurovereenkomst :
R.O.Z.-model, huurovereenkomst en Algemene Bepalingen kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW met de benodigde aanvullingen.

Vermelde informatie is ons inziens uit betrouwbare bron verkregen en met de grootste zorg opgesteld. BEDRIJVENhuisvesting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent de juistheid van deze gegevens die vrijblijvend worden verstrekt aan meerdere partijen. Dit is geen aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek, doch uitsluitend een uitnodiging tot de start van een onderhandeling. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor dat onze opdrachtgever hieraan zijn goedkeuring dient te verlenen.

 

Locatie

Geïnteresseerd?

Stuur ons je gegevens en we nemen zo snel mogelijk contact op om een afspraak te maken.
Tell a friend
© Copyright 2012 - BEDRIJVENhuisvesting.nl
Disclaimer