Uden Oostwijk, 300 m2 bedrijfsruimte, bedrijventerrein Vluchtoord

Uden Oostwijk, 300 m2 bedrijfsruimte, bedrijventerrein Vluchtoord

Prijs op aanvraag

Perceeloppervlakte:
1.500 m2
Bedrijfshaloppervlakte:
300 m2
Parkeerplekken:
25+

Beschrijving object :
Goed gelegen Bedrijfsruimte 300 m2 op het bedrijventerrein Vluchtoord te Uden.

Locatie / Ligging :
Gelegen op bedrijventerrein Vluchtoord te Uden.

Bereikbaarheid :
Goed bereikbaar vanaf zowel de snelweg A50 als de provinciale wegen in de directe omgeving.

Oppervlakte :
Totaal circa 300 m2 BVO bedrijfsruimte ,

Algemeen :
Het pand heeft een fraaie uitstraling en heeft uitstekende parkeervoorzieningen voor het pand.

Opleveringsniveau :
Volledige inrichting.  Oplevering inclusief verlichting, centrale verwarmingsinstallatie, electrische overheaddeur , entrée met tegelvloer, toiletgroep, pantry meterkast etc etc.

Huurbetaling :
Op aanvraag.

Leveringen en diensten (servicekosten) :
Niet van toepassing.

Huurtermijn :
In overleg.

Opleveringsdatum :
In overleg.

Huurindexering :
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex CPI reeks CPI-alle huishoudens (2006=100, dan wel meest recente tijdsbasis), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zekerheidsstelling :
Bankgarantie/Waarborgsom : ter grootte van drie maanden huur inclusief B.T.W.

B.T.W. :
Indien de huurder niet aan het “90%-criterium”(aandeel belaste prestaties) voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Als dan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het door verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Huurovereenkomst :
R.O.Z.-model, huurovereenkomst en Algemene Bepalingen kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW met de benodigde aanvullingen.

Vermelde informatie is ons inziens uit betrouwbare bron verkregen en met de grootste zorg opgesteld. BEDRIJVEN Huisvesting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent de juistheid van deze gegevens die vrijblijvend worden verstrekt aan meerdere partijen. Dit is geen aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek, doch uitsluitend een uitnodiging tot de start van een onderhandeling. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor dat onze opdrachtgever hieraan zijn goedkeuring dient te verlenen.

Locatie

Geïnteresseerd?

Stuur ons je gegevens en we nemen zo snel mogelijk contact op om een afspraak te maken.
Tell a friend
© Copyright 2012 - BEDRIJVENhuisvesting.nl
Disclaimer