UDEN Galerij 35 – Te Huur 180 m2 winkelruimte

UDEN Galerij 35 –   Te Huur 180 m2 winkelruimte
ID: OBJECT: 2906

NIEUW AANBOD !!!

Beschrijving object :
Prachtig winkelpand midden in het bruisende centrum van Uden.

Locatie / Ligging :
Gelegen op absolute TOP A1 locatie in hart van het bruisende centrum van Uden. Ligt aan passantengebied aan de Galerij.

Bereikbaarheid per auto :
Uitstekend bereikbaar vanaf alle parkeerterreinen en parkeergarages.

Oppervlakte :
180 m2 BVO, frontbreedte ruim 6,40  meter.

Opleveringsniveau :
Oplevering, eventueel inclusief Rolluik, warmtegordijn, airconditioning, plafond en verlichting, vloerafwerking

Huursom :
Op aanvraag.

Leveringen en diensten (servicekosten) :
Niet van toepassing.

Huurtermijn :
Vijf jaren met verlengingstermijn van vijf jaren. Opzegtermijn: Twaalf maanden voorafgaande aan de expiratiedatum.

Opleveringsdatum :
terstond beschikbaar.

Huurindexering :
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex CPI reeks CPI-alle huishoudens (2006=100, dan wel meest recente tijdsbasis), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zekerheidsstelling :
Bankgarantie: ter grootte van drie maanden huur inclusief B.T.W.

B.T.W. :
Indien de huurder niet aan het “90%-criterium”(aandeel belaste prestaties) voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Als dan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het door verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Huurovereenkomst :
R.O.Z.-model, huurovereenkomst en Algemene Bepalingen kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW met de benodigde aanvullingen.

Vermelde informatie is ons inziens uit betrouwbare bron verkregen en met de grootste zorg opgesteld. BEDRIJVENhuisvesting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent de juistheid van deze gegevens die vrijblijvend worden verstrekt aan meerdere partijen. Dit is geen aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek, doch uitsluitend een uitnodiging tot de start van een onderhandeling. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor dat onze opdrachtgever hieraan zijn goedkeuring dient te verlenen.

Geïnteresseerd?

Stuur ons je gegevens en we nemen zo snel mogelijk contact op om een afspraak te maken.
Tell a friend
© Copyright 2012 - BEDRIJVENhuisvesting.nl
Disclaimer