Uden Industrielaan, Uitstekend gelegen showroom

Uden Industrielaan,      Uitstekend gelegen showroom

Beschrijving object :
Uitstekend gelegen showroom met eventueel werkplaats en kantoorruimte gelegen aan de Industrielaan te Uden.

Locatie / Ligging :
Gelegen aan de Industrielaan te Uden. Tegenover bedrijventerrein Vluchtoord te Uden. In de directe nabijheid zijn o.a. BMW, Nissan, het succesvolle Shell tankstation met shop en de zojuist geopende unieke Car Wash.

Bereikbaarheid :
Goed bereikbaar vanaf zowel de snelweg A50 als de provinciale wegen in de directe omgeving.

Oppervlakte :

Ca. 525 m2 showroom.

Algemeen :
Het pand heeft een fraaie uitstraling en heeft uitstekende parkeervoorzieningen voor het pand.

Opleveringsniveau :
Casco oplevering in de huidige staat.

Huurbetaling :
Op aanvraag beschikbaar.

Leveringen en diensten (servicekosten) :
Niet van toepassing.

Huurtermijn :
In overleg.

Opleveringsdatum :
Terstond beschikbaar.

Huurindexering :
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex CPI reeks CPI-alle huishoudens (2006=100, dan wel meest recente tijdsbasis), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zekerheidsstelling :
Bankgarantie/Waarborgsom : ter grootte van drie maanden huur inclusief B.T.W.

B.T.W. :
Indien de huurder niet aan het “90%-criterium”(aandeel belaste prestaties) voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Als dan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het door verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Huurovereenkomst :
R.O.Z.-model, huurovereenkomst en Algemene Bepalingen kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW met de benodigde aanvullingen.

Vermelde informatie is ons inziens uit betrouwbare bron verkregen en met de grootste zorg opgesteld. BEDRIJVEN Huisvesting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent de juistheid van deze gegevens die vrijblijvend worden verstrekt aan meerdere partijen. Dit is geen aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek, doch uitsluitend een uitnodiging tot de start van een onderhandeling. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor dat onze opdrachtgever hieraan zijn goedkeuring dient te verlenen.

Geïnteresseerd?

Stuur ons je gegevens en we nemen zo snel mogelijk contact op om een afspraak te maken.
Tell a friend
© Copyright 2012 - BEDRIJVENhuisvesting.nl
Disclaimer