UDEN Marktstraat 47a VERHUURD !!

UDEN Marktstraat 47a     VERHUURD !!
ID: OBJECT: 5102

Beschrijving object :
Uitstekend gelegen winkelruimte met veel frontbreedte opabsolute A1 locatie in het bruisende centrum van Uden. Schuin tegenover  onder andere de HEMA en ETOS.

Locatie / Ligging :
Gelegen op absolute TOP A1 locatie aan passantengebied aan de Marktstraat 47A Uden.

Bereikbaarheid per auto :
Uitstekend bereikbaar vanaf alle parkeerterreinen en parkeergarages.

Oppervlakte :
Ruim 110 m2 op uitsluitend begane grond niveau. Opslagruimte van 80 a 100 m2 verdeeld over 1e en 2e bouwlaag. Frontbreedte van ruim 7 meter.

Opleveringsniveau :
Het totaal wordt in de huidige staat opgeleverd.

Huursom :
Op aanvraag.

Leveringen en diensten (servicekosten) :
Niet van toepassing.

Huurtermijn :
Vijf jaren met verlengingstermijn van vijf jaren. Opzegtermijn: Twaalf maanden voorafgaande aan de expiratiedatum.

Opleveringsdatum :
Terstond, in overleg beschikbaar.

Huurindexering :
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex CPI reeks CPI-alle huishoudens (2006=100, dan wel meest recente tijdsbasis), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zekerheidsstelling :
Bankgarantie: ter grootte van drie maanden huur inclusief B.T.W.

B.T.W. :
Indien de huurder niet aan het “90%-criterium”(aandeel belaste prestaties) voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Als dan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het door verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Huurovereenkomst :
R.O.Z.-model, huurovereenkomst en Algemene Bepalingen kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW met de benodigde aanvullingen.

Vermelde informatie is ons inziens uit betrouwbare bron verkregen en met de grootste zorg opgesteld. BEDRIJVENhuisvesting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent de juistheid van deze gegevens die vrijblijvend worden verstrekt aan meerdere partijen. Dit is geen aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek, doch uitsluitend een uitnodiging tot de start van een onderhandeling. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor dat onze opdrachtgever hieraan zijn goedkeuring dient te verlenen.

Locatie

Geïnteresseerd?

Stuur ons je gegevens en we nemen zo snel mogelijk contact op om een afspraak te maken.
Tell a friend
© Copyright 2012 - BEDRIJVENhuisvesting.nl
Disclaimer