Uden Sacramentsweg 6 VERKOCHT

Uden Sacramentsweg 6    VERKOCHT
ID: OBJECT: 5581

Circa 65 m2 winkelruimte op uitstekende locatie in het centrum van Uden.

Beschrijving object :
Prachtig gelegen winkelruimte aan de Sacramentsweg 6 te Uden. Tegenover  de nieuwe SHOEBY !

Locatie / Ligging :
Gelegen op absolute TOP A1 locatie aan passantengebied aan de Sacramentsweg 6 Uden.

Bereikbaarheid per auto :
Uitstekend bereikbaar vanaf alle parkeerterreinen en parkeergarages.

Oppervlakte :
Circa 65 m2 op uitsluitend begane grond niveau. Frontbreedte 5.40 meter.

Opleveringsniveau :
Het betreft een bestaande winkel.

Huursom :
Op aanvraag, zeer interessante huursom.

Leveringen en diensten (servicekosten) :
Niet van toepassing.

Huurtermijn :
Vijf jaren met verlengingstermijn van vijf jaren. Opzegtermijn: Twaalf maanden voorafgaande aan de expiratiedatum.

Opleveringsdatum :
In overleg beschikbaar.

Huurindexering :
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex CPI reeks CPI-alle huishoudens (2006=100, dan wel meest recente tijdsbasis), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zekerheidsstelling :
Bankgarantie: ter grootte van drie maanden huur inclusief B.T.W.

B.T.W. :
Indien de huurder niet aan het “90%-criterium”(aandeel belaste prestaties) voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Als dan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het door verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Huurovereenkomst :
R.O.Z.-model, huurovereenkomst en Algemene Bepalingen kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW met de benodigde aanvullingen.

Vermelde informatie is ons inziens uit betrouwbare bron verkregen en met de grootste zorg opgesteld. BEDRIJVENhuisvesting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent de juistheid van deze gegevens die vrijblijvend worden verstrekt aan meerdere partijen. Dit is geen aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek, doch uitsluitend een uitnodiging tot de start van een onderhandeling. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor dat onze opdrachtgever hieraan zijn goedkeuring dient te verlenen.

 

Geïnteresseerd?

Stuur ons je gegevens en we nemen zo snel mogelijk contact op om een afspraak te maken.
Tell a friend
© Copyright 2012 - BEDRIJVENhuisvesting.nl
Disclaimer